Резултати от Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България - Китай

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

РЕЗУЛТАТИ

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2016 Г. – БЪЛГАРИЯ - КИТАЙ“

 

Класиране на проектните предложения

 

Списък на класираните проектните предложения, приет с Решение на ИС с Протокол 42/5.11.2016г:

 

Одобрение от двустранната комисия

 

Протокол от 15-та сесия на Българи-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество със списък на проектите, одобрени за финансиране

 

Решение за финансиране

Списък на проектните предложения, утвърдени за финансиране с Решение на ИС с Протокол 43/18.11.2016 г.: