Резултати и класиране от Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България - Китай

В рубрика "Приключили конкурси" са обявени резултатите от оценяването и класирането и списъка на проектите, одобрени за финансиране по Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България - Китай.

В рубрика "Документи" е публикувана актуализирана ГОП на ФНИ за 2016 г.