Резултати за още 4 научни области по конкурса за фундаментални научни изследвания - 2016г.

"По доклади на ВНЕК Изпълнителният съвет на ФНИ утвърди оценяването и класирането на проектните предложения в още четири научни области за Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г. Резултатите са публикувани на следния адрес: 

Резултатите за научната област „Медицински науки“ ще бъдат публикувани след утвърждаването им от ИС.