Резултати за конкурс „Българска научна периодика – 2016 г.“

По доклад на ВНЕК Изпълнителният съвет на ФНИ утвърди оценяването и класирането на проектните предложения в конкурса „Българска научна периодика – 2016 г. Резултатите са публикувани на следния адрес:  Резултати за конкурс „Българска научна периодика – 2016"