Резултати от Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България -Университетска агенция на франкофонията

 В рубрика "Приключили конкурси" са обявени резултатите по конкурсa за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България – Университетска агенция на франкофонията.