Конкурси за програми ЕРА-НЕТ и други международни конкурси

Конкурси за програми ЕРА-НЕТ и други международни конкурси

Фонд „Научни изследвания“ участва в следните международни програми ЕРА-НЕТ:

BiodivERsA: www.biodiversa.org

CHIST ERA:www.chistera.eu

Core Organic: www.coreorganic.org

FLAG ERA: www.flagera.eu

M-ERA:https://m-era.net

Quant ERA: https://ncn.gov.pl/quantera
ERA.Net RUS Plus: http://www.eranet-rus.eu/

 

Обща информация за програмите ЕРА-НЕТ и участието на ФНИ в тях: презентация

Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите. Специфичните изисквания, общи условия за участие, областите, в които ФНИ ще финансира проекти, формите за кандидатстване и др., са определени в общите правила за конкурса, обявен от съответната програма ЕРА-НЕТ.

 

Информация за актуалните конкурси можете да намерите тук: Обявени конкурси

Предаване на проектни предложения:

 

Въпроси и отговори: