Проекти по програми ЕРА-НЕТ

На страницата "Обявени конкурси" е представена информация за програмите за международно сътрудничество ЕРА-НЕТ, в които ФНИ участва. Програмите се финансират от национални научни фондове и агенции със съфинансиране от програмата Хоризонт 2020 на ЕС. На страницата са публикувани и Националните изисквания и условия за допустимост за проекти от България.
Информация за обявените и предстоящите конкурси е публикувана на интернет страниците на всяка от програмите. За повече информация:  Конкурси за проекти по програми ЕРА-НЕТ