ФНИ обявява конкурс за двустранно сътрудничество България-Австрия - 2016 г.

Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за финансиране проекти за двустранно сътрудничество България - Австрия - 2016 г.

Към конкурса ...