Информация за текущи конкурси по програми ЕРА НЕТ

Информация за текущи конкурси по програми на Мрежата на европейското научноизследователско пространство (ERA-Net) със съфинансиране от Фонд „Научни изследвания“

 

Проектни предложения следва да отговарят на:

  • условията на програмата

  • националните изисквания и условия за допустимост на българските участници

 

Обявените конкурсни сесии ще се провеждат на два етапа. Първи етап се състои от подаване на съкратен вариант на проекта по електронен път и паралелно подаване на изискуемата от Фонд „Научни изследвания“ документацията.(виж по-долу Изисквания към българските участници). Проектни предложения отговарящи на условията на програмата и на националните изисквания на Фонда преминават във втори етап на кандидатстване и подават пълна версия на научноизследователския проект.

 

Общи условия на програмите

Проектните предложения се подават и изпълняват от международни консорциуми, състоящи се от най-малко 3 изследователски групи, от най-малко 3 различни, участващи в програмата страни.

 

Изисквания към българските участници

 

Българските кандидати могат да получат допълнителна информация по майл: v.milkova@mon.bg с копие до FNI-IS@mon.bg; brezin@mon.bg

или на тел.+35902 444 4961; от 9:00 до17:30 часа; всеки работен ден.

Лице за контакт: Виолета Милкова

 

Текущи конкурси

Европейска програма за транснационално научноизследователско сътрудничество в областта на биологичните храни и земеделски системи - CORE Organic ERA Net Cofund

Конкурс CORE Organic Cofund 2016 www.coreorganic.org

Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектните предложения в най-малко едно от следните тематични направления:

1. Екологичeска подкрепа за специализирано и интензивно производство на растителни системи

2. Eco-ефективно производство и употреба на фуражи на местно ниво

Прогнозен общ бюджет на конкурса от страна на фонд „Научни изследвания“ е 100 000 евро

Максимален размер на финансирането за български екип (и) по конкретен проект е 50 000 евро за тематично направление.

Краен срок за подаване на предварителни проектни предложения: 1 март 2017, 10:00 am CET

Повече информация за конкурса на: http://www.coreorganic.org/

 

Европейска програма за транснационално научноизследователско сътрудничество в областта на квантовите технологии  - QuantERA ERA Nеt Cofund

Конкурс QuantERA 2017 www.quantera.eu

Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектните предложения в най-малко едно от следните тематични направления:

1.Квантови комуникации

2.Квантови симулации

3.Квантови изчисления

4.Квантови информационни науки

5.Квантова метрология измервателни средства и изображения

6.Нови идеи и приложения в квантовата наука и технологии

Прогнозен общ бюджет на конкурса от страна на фонд „Научни изследвания“ - 300 000 евро

Максимален размер на финансирането за български екип(и) по едно тематично направление -150 000 евро

Краен срок за подаване на предварителни проектни предложения: 15 март 2017, 17:00 CET

Повече информация за конкурса на: http://www.quantera.eu

 

Европейска програма за подкрепа на транснационално научноизследователско сътрудничество в областта на бъдещи и нововъзникващи технологии  Graphene Flagship и Human Brain Project

Конкурс FLAG ERA 2017www.flagera.eu

Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектните предложения в следните тематични направления:

  1. Graphene – фундаментални изследвания

  2. Human Brain Project – фундаментални изследвания

Прогнозен общ бюджет на конкурса от страна на фонд „Научни изследвания“ - 350 000 евро

Максимален размер на финансирането за български екип (и) по конкретен проект - 175 000 евро за тематично направление

Краен срок за подаване на предварителни проектни предложения: 14 март 2017, 17:00 CET

 

Повече информация за конкурса на: https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/call-announcement