Покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Постоянни научно-експертни комисии по Математически науки и информатика, Физически науки и Химически науки

Поради недостатъчен брой постъпили заявления от различните дялове на научните области Математически науки и информатика, Физически науки и Химически науки, Изпълнителният съвет на Фонда отново отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Постоянни научно-експертни комисии по тези научни области. Попълнените документи - информационната форма със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, трябва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:

l.gyneva@mon.bg –за математически науки и информатика;

b.hadjieva@mon.bg – за физически науки и за химически науки;

i.georgieva@mon.bg –за науки за земята.

За всички научни области писмата трябва да бъдат изпратени с копие до FNI-IS@mon.bg

Краен срок за изпращане на документи: 22 март 2017 г.