Покана за участие в Европейска програма за транснационално научноизследователско сътрудничество сътрудничество M-ERA 2017 NET в областа на материалознанието и инженерните науки.

ПОКАНА

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурспо програма за транснационално сътрудничество M-ERA 2017 в областа на материалознанието и инженерните науки. В конкурса участват повече от 30 агенции с предварителен общ бюджет от около 25 милиона евро.

Краен срок за задължителните предварителни предложения: 13 юни 2017 г. 12:00 часа (централноевропейско време).

Бюджет от страна на Фонд „Научни изследвания“ – 300 000 евро

 

Информация за участие в конкурса: https://m-era.net/joint-call-2017

Подробна информация за участващите страни и региони, включително правилата за финансиране: https://m-era.net/joint-call-2017/participating-countries-regions-call-2017

Инструмент за търсене на партньори: https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php

Информация, насоки и документация за българските участници:

 

Българските кандидати могат да получат допълнителна информация по електронна поща: v.milkova@mon.bg или на тел.+35902 444 4961; от 9:00 до17:30 часа; всеки работен ден.

Лице за контакт: Виолета Милкова.