Покана за участие в конкурс по Програма ERA NET RUS PLUS

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по програма ERA NET RUS PLUS (http://www.eranet-rus.eu/ ).  Програмата има за цел да укрепи и разшири партньорствата в научно-изследователската сфера между страните-членки на ЕС, асоциираните страни-членки, страните от Европейското икономическо пространство и Русия.

В конкурса участват 23 партньора (в т.ч. национални финансиращи институции и организации) от 14 страни.

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в пет области:

  • Нанотехнологии
  • Околна среда и климатични промени
  • Здраве
  • Обществени и хуманитарни науки
  • Роботика

Срокът за подаване на проектни предложения е 4 юли 2017 г.

Бюджет от страна на Фонд „Научни изследвания“ за настоящата конкурсна сесия е в размер на  250 000 евро

Информация за участие в конкурса може да откриете на http://www.era.net-rus.eu/en/196.php#partnering

Информация, насоки и документация за българските участници: