Покана за оценители по програма CORE Organic Cofund

Покана към учени, които желаят да участват като оценители и/ или кандидати за членове на научно-експертни комисии в транснационална конкурсна сесия по програма CORE Organic Cofund

Желаещите да участват в оценката на проектните предложения, моля да изпращат заявки до г-жа В. Милкова на ел. адрес:  v.milkova@mon.bg  за получаване заявление за оценители и информационна форма за попълване (на английски език). Краен срок: 21 май 2017г.