Краен срок за M-ERA.NET 2 -13 юни 2017

Фонд „Научни изследвания“ напомня на български екипи, желаещи да участват в програма M-ERA.NET 2, че крайният срок за участие в задължителния 1-ви кръг на програмата е 13 юни 2017 г.