Покана за набиране на оценители по програма ERA.NET RUS PLUS

Фонд  Научни Изследвания отправя покана за набиране на независими експерти, които да участват в оценката на проектни предложения в рамките на обявен съвместен конкурс по програмата ERA.Net RUS Plus  

Поканени са учени и изследователи с професионален опит, които са готови да участват в оценяването на проектни предложения, които ще бъдат подадени в рамките на обявения съвместен конкурс по програма ERA.Net RUS Plus Call 2017. 
Научните направления по покана за "проекти за научни изследвания и технологии" ERA.Net RUS Plus Call 2017 - S & T са следните:

1. Нанотехнологии 

2. Околна среда / изменение на климата 

3. Здраве 

4. Социалните и хуманитарните науки 

5. Роботика 

За да станете оценител на съвместната покана за предложения ERA.Net RUS Plus, трябва да се регистрирате в база данни PT-Expertdatabase:

https://secure.pt-dlr.de/evalinco/?callReference=ERA-NET-RUS-Plus

PT-Expertdatabase база данни се поддържа от координатора на ERA.Net RUS Plus Call 2017:  DLR- Агенция за управление на проекти по Европейско и международно сътрудничество Бон / Германия 

За повече информация, моля, вижте сайта на ERA.Net RUS Plus на адрес  http://www.eranet-rus.eu