Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 год.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 год.“

 

Документи за конкурса:

Образци на документите за кандидатстване:

 

Допълнителни документи:

 

Предаване на информация за проектните предложения

За по-бързо приемане и обработване на проектните предложения е необходимо изброените формуляри на документи за кандидатстване:

Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език);

Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език);

Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език);

Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на английски език).

да бъдат записани на електронен носител (неразделна част от документацията за кандидатстване) както следва:

  • в електронен формат на български и на английски език като документите, съдържащи подписи, са сканирани;

  • в електронен формат на български и на английски език, като документите да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа).

Биографиите на членовете на колектива и други приложения, ако има такива, трябва да бъдат част от съответния файл – част 2 на български или английски език.

В основната директория на електронния носител е необходимо да бъде записан попълнен файл на excel, съдържащ информация за проектното предложение (sheet general info) и за научния колектив (sheet team), съгласно следния модел: Info_proekt.xlsx

Същата информация да бъде разпечатана и да се предава на хартиен носител при предаване на проектното предложение.

Разпечатаният проект се предава перфориран в класьори или меки папки (без джобове).

 

* * * Въпроси и отговори във връзка с Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.