Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.