Фонд „Научни изследвания“ подписа меморандуми за сътрудничество

Фонд „Научни изследвания“ подписа меморандуми за сътрудничество с партньорски организации от Грузия и Армения, които ще позволят провеждане на конкурси за финансиране на двустранни проекти през следващите години.