Резултати от Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България - Русия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

РЕЗУЛТАТИ

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2016 г. БЪЛГАРИЯ - РУСИЯ“

 

Класиране на проектните предложения

 

Списък на класираните проектните предложения, приет с Решение на ИС с Протокол 59/24.03.2017 г:

 

Проекти, одобрени за финансиране

 

На основа на класирането на проектите от българска и руска страна на заседание на двустранна комисия беше приет списък на проектите, които да бъдат одобрени за финансиране. Списъкът на проектните предложения, утвърдени за финансиране е утвърден с Решение на ИС с Протокол 62/12.05.2017 г.: