Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурси за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.