Покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии или като оценители

ПОКАНА

 

 

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии или като оценители. За удобство, информационната форма на български език за оценители и за кандидати за членове на научно-експертни комисии е една. Към нея са приложени и съответните заявления. Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, трябва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:

m.stefanova@mon.bg – за биологически науки и за медицински науки;

kristina_hristova@mon.bg – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;

b.hadjieva@mon.bg – за физически науки, и за химически науки;

dokatanova@mon.bg – за обществени науки и за хуманитарни науки;

aleksandrova@mon.bg – за технически науки и науки за земята.

За всички научни области писмата трябва да бъдат изпратени с копие до FNI-IS@mon.bg.

 

Краен срок за изпращане на документи за членове на НЕК: 27 юни 2017 г.

Срок за изпращане на документи за оценители: текущ

 

Документи:

 

 

 

Call for independent experts for 2017

The Bulgarian National Science Fund (BNSF) hereby invites applications from individuals with a view to establishing a database of independent experts who could be called on in connection with evaluation of research proposals. According to the Regulations of the BNSF, independent experts shall be chosen on the basis of scientific expertise and experience, provided in the information form supplemented by a list of publications and a short CV. By submitting their filled and signed information form, independent experts agree to be included in the reviewers database of the Fund and to be selected as reviewers of proposals. The personal data collected in the context of the present call will be processed in accordance with the regulations on the protection of personal data. The information in the database will be available for the Executive council, the scientific committees and the staff of BNSF. The reviewers will receive remuneration depending on the call and the number of reviewed proposals. The database is updated annually and applications from new qualified experts are highly welcome.

The filled documents with signed form for agreement, supplemented by a list of publications and a short CV, should be sent by e-mail to the following addressed, according to the research area:

m.stefanova@mon.bgBiological sciences and Medical sciences;

kristina_hristova@mon.bgAgricultural sciences and Mathematics and informatics;

b.hadjieva@mon.bgPhysical sciences and Chemical sciences;

dokatanova@mon.bgSocial sciences and Humanities;

aleksandrova@mon.bgTechnical sciences and Earth sciences.

For all research areas the letters should be copied to: FNI-IS@mon.bg.  

 

Deadline for submission: open.

 

Documents: