Информация за представянето на насоките за конкурсите на ФНИ във Велико Търново