Съобщение във връзка с конкурс за двустранно сътрудничество

В съответствие с допълнение към меморандума за сътрудничество с Руския фонд за фундаментални изследвания, ФНИ подготвя конкурс за проекти за двустранно сътрудничество. Конкурсът ще бъде обявен след съгласуване на документите за конкурсите за двустранно сътрудничество  с Министерството на финансите. Очаква се крайната дата за подаване на проектните предложения да бъде около 15 октомври 2017 г.