Съобщение във връзка с конкурсна сесия ERA NET RUS PLUS

По Конкурсна сесия ERA NET RUS PLUS 2017 бяха  внесени във ФНИ 27 проектни предложения.  

В резултат на проведена проверка за административно съответствие и допустимост, съгласно утвърдените от ФНИ национални правила за допустимост, които са част от Насоките за кандидатстване по съответната конкурсна сесия, всички проектни предложения входирани във ФНИ са  преминали успешно първи етап на оценка по административно съответствие и допустимост. 

На платформата за подаване на проектни предложения по Конкурсна сесия ERA NET RUS PLUS 2017 има подадени четири проектни предложения с участие на български научни колективи, които не са входирали във ФНИ, изискуемите по Насоките за кандидатстване документи. На тази основа следните български  участници в консорциуми :

ID 420  Acronym: NanoMaDe , ръководител български екип: проф. д-р Даниел Данчев, Институт по механика, БАН

ID 287 Acronym: VSHSYPS, ръководител български екип .: Проф. Иван Димитров, СУ, София

ID 558 Acronym: PECON,   ръководител български екип: Проф. Татяна Дронзина , СУ, София 

ID 124, Acronym: MODGARLIC, ръководител български екип: Доц. Иванка Димова, МУ, София 

 не са преминали етапа за административно съответствие и допустимост.