Резултати от Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България - Австрия

В рубрика "Приключили конкурси" са обявени резултатите по конкурсa за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. България – Австрия.