Приключи приемането на проектни предложения по конкурса за финансиране на научни изследвания – 2017 г.

Днес, 27.07.2017 г, в 17.00 ч. приключи приемането на проектни предложения по обявения конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г. Постъпиха 533 проектни предложения, разпределени по научни области както следва:

 

Научна област

Брой

Биологически науки

73

Математически науки и информатика

38

Медицински науки

48

Науки за земята

32

Обществени науки

36

Селскостопански науки

51

Технически науки

92

Физически науки

58

Химически науки

54

Хуманитарни науки

51

 

 

Общо

533