Приключи приемането на проектни предложения по конкурса за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.

Днес, 31.07.2017 г, в 17.00 ч. приключи приемането на проектни предложения по обявения конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г. Постъпиха 99 проектни предложения.