Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2017 г. – България - Русия

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2017 г. – БЪЛГАРИЯ - РУСИЯ

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2017 г. – България - Русия“

 

Документи за конкурса:

Образци на документите за кандидатстване:

 

Допълнителни документи:

 

Предаване на проектни предложения:

Предаване на информация за проектните предложения

За по-бързо приемане и обработване на проектните предложения е необходимо изброените формуляри на документи за кандидатстване:

Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език);

Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език);

Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език);

да бъдат записани на електронен носител (неразделна част от документацията за кандидатстване) както следва:

  • в електронен формат на български и на английски език като документите, съдържащи подписи, са сканирани;
  • в електронен формат на български и на английски език, като документите да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа).

Биографиите на членовете на колектива и други приложения, ако има такива, трябва да бъдат част от съответния файл – част 2.

В основната директория на електронния носител е необходимо да бъде записан попълнен файл на excel съгласно следния модел: Info_bilateral_project.xlsx

Същата информация да бъде разпечатана и да се предава на хартиен носител при предаване на проектното предложение.

Разпечатаният проект се предава перфориран в класьори или меки папки (без джобове).

 

* * * Въпроси и отговори във връзка с Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – 2017 г.