Проф. Мишев посети Аграрен университет Пловдив

 

 на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ проф. Пламен Мишев   проведе работна среща с учените на 17 декември в Аграрен университет Пловдив.

 На нея присъстваха представители на Университета по хранителни технологии, Медицински университет – Пловдив, Институт по овощарство, Институт по зеленчукови култури „Марица“ и др., както и преподаватели от Аграрен университет.

 

 

 

 

.