Краен срок за подаване на документи за участие в конкурс по Програма BiodivERsA

Фонд „Научни изследвания“ информира българските екипи, желаещи да участват  с проектни предложения по Програма BiodevERsA (http://www.biodiversa.org), че срокът за участие в задължителния първи кръг на Програмата е 01 декември 2017 г.

 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за настоящата конкурсна сесия е в размер на  450 000 евро.

 

Информация за участие в конкурса може да откриете на http://www.biodiversa.org/1224

 

Информация, насоки и документация за българските участници:

 

Освен вече посочените документи към националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.