Резултати конкурси

Информация за оценяването, класирането и решението за финансиране на проектни предложения по научните области „Биологически науки“ и „Медицински науки“ е публикувана на следните страници:

  • „Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.“: резултати
  • „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.“: резултати