Резултати„Българска научна периодика“

Информация за оценяването, класирането и решението за финансиране на проектни предложения по конкурс „Българска научна периодика“ е публикувана на следната страница: резултати