Одобрени за финансиране резервни проектни предложения

Във връзка с актуализацията на Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2017 г., ИС прие списък на проектните предложения, които да бъдат финансирани след нейното утвърждаване от Министъра на образованието и науката:

Одобрени за финансиране на резервни проектни предложения по:

  • Конкурс за финансиране на научни изследвания– 2017 г.: резултати (Н-Р1)
  • Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.: резултати (М-Р1, М-Р2)
  • Конкурс „Българска научна периодика – 2017 г.“: резултати (НП-Р1, НП-Р2)