Информация за предстоящ конкурс за финансиране на изследователски проекти с Китай

Изпълнителният съвет на ФНИ разгледа и прие „Специфични условия“ за Китай – изследователски проекти  към „Общи насоки и методика за оценка по процедура „Конкурси за проекти по програми за двустранно сътрудничество“:

Специфични условия.pdf

Документът е във връзка с подготовка на конкурс за финансиране на съвместни изследователски проекти в съответствие с Протокола от петнадесетата сесия на Българо-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество от 8.11.2016 г. Конкурсът от китайска страна е обявен от Министерството на науката и технологиите (MOST) с крайна дата за подаване на документи 9.02.2018 г. Информацията (на китайски език) е публикувана на следния адрес: 

http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201712/t20171222_136993.htm 

Решение за обявяване на конкурса от българска страна ще бъде взето след утвърждаване на Годишната оперативна програма на ФНИ за 2018 г.

За да бъдат допуснати до разглеждане проектните предложения, е необходимо проектите да бъдат подадени и от българския и от китайския колектив в сроковете, определени от съответната финансираща организация.