Нова Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

ИС при ФНИ с Протокол № 8 от 03.11.2017 г. и Протокол № 14 от 12.01.2018 г. прие промени в Процедурата за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България.

 

Новата процедура влиза в сила от 20.01.2018 г.