Информация за предстоящ конкурс за финансиране на изследователски проекти с Китай

Изпълнителният съвет на ФНИ разгледа и прие „Специфични условия“ за Китай – изследователски проекти  към „Общи насоки и методика за оценка по процедура „Конкурси за проекти по програми за двустранно сътрудничество“:

Специфични условия.pdf

Документът е във връзка с подготовка на конкурс за финансиране на съвместни изследователски проекти в съответствие с Протокола от петнадесетата сесия на Българо-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество от 8.11.2016 г. Конкурсът от китайска страна е обявен от Министерството на науката и технологиите (MOST) с крайна дата за подаване на документи 9.02.2018 г. Информацията (на китайски език) е публикувана на следния адрес: 

http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201712/...

Решение за обявяване на конкурса от българска страна ще бъде взето след утвърждаване на Годишната оперативна програма на ФНИ за 2018 г.

За да бъдат допуснати до разглеждане проектните предложения, е необходимо проектите да бъдат подадени и от българския и от китайския колектив в сроковете, определени от съответната финансираща организация.