Предстоящ конкурс за финансиране на проекти по ERA NET програма CONCERT-Japan

Фонд „Научни изследвания“ подписа Меморандум за сътрудничество с Японската агенция за наука и технологии (JST). Документът е във връзка с решение на ИС за участие на ФНИ в предстоящата конкурсна сесия по ERA NET програма CONCERT-Japan. 

Програмата стартира през 2011 г. и нейната основна цел е да засили сътрудничеството в областта на науката и технологиите между Европа и Япония. Повече информация за нея може да намерите на интернет страницата на EIG CONCERT-Japan на адрес:

http://concert-japan.eu/

Обява за предстоящия конкурс на тема Functional Porous Materials се очаква да бъде публикувана през месец април 2018 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 300 000 евро за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 100 000 евро (Решение на ИС с Протокол № 14 от 12.01.2018 г.).