Информация относно разглеждането на проектни предложения по Процедура за финансиране на международни научни форуми, провеждани в Република България и Програма COST

Фонд „Научни изследвания“ информира ръководителите, подали проектни предложения по Процедура за финансиране на международни научни форуми, провеждани в Република България и по Процедура за национално съфинансиране по програма COST, или подготвящи такива предложения, че нови проекти няма да бъдат разглеждани до утвърждаване на Годишната оперативна програма на ФНИ за 2018 г.