Покана за участие в организирано посещение в рамките на Българското председателство на Европейския съюз в научноизследователските институти към Съвместния изследователски център на Европейската комисия

Министерство на образованието и науката кани всички заинтересовани млади учени, финалисти в конкурсите на Фонд „Научни изследвания“, на Българска академия на науките и на Клуб Млади Таланти да подадат своята заявка за интерес за участие в посещение на научноизследователските институти към Съвместния изследователски център на ЕК. Визитата се организира като част от новата политика на СИЦ да намира, промотира и развива младото поколение изследователи и иноватори в Европа. Съвместно с всяко Председателство на Съвета на ЕС в това посещение участват видни млади учени, спечелили научноизследователски проекти или награди.

 

Съвместният изследователски център на ЕК, е структура, която осигурява услуги в областта на науката и знанието. Посещението в Испра, Италия е своеобразна награда на СИЦ, която дава възможност на младите изследователи да представят своята работа и постижения в определен международен контекст. 

 

Заявката за интерес се подготвя в свободен формат, като всеки заявил желание за участие следва да изпрати своя автобиография на английски език, мотивационно писмо и информация за спечелен конкурс или награда за научен или иновационен проект на Фонд „Научни изследвания“, Българска академия на науките или Клуб Млади Таланти. Кандидатите следва да бъдат по 35 годишна възраст.

 

След получаване на заявките с участниците ще бъде проведено интервю на български и английски език и на 25 март ще бъдат съобщени избраните кандидати. 

 

Научните области, в които основно е съсредоточена работата на институтите в Испра са:

 

Цифрова икономика: В тази научна област се включват количествени и качествени социално-икономически изследвания в подкрепа на цифровата икономика, цифровото и дигиталното общество. СИЦ предоставя  техническа координация на директивата INSPIRE за разработване на европейска инфраструктура за пространствени данни (SDI) за обмен на данни, информация и знания, което води до разработването на следващото поколение SDI (Digital Earth).

Въздух и климат: В тази научна област се включват научни и технически анализи в подкрепа за интегрирано качество на въздуха, климата и свързаните с него политики. Учените са ангажирани с оценката на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха, измерването и моделирането на атмосферните компоненти, които са от значение за човешкото здраве, екосистемите и климата, както и за хармонизирането на техниките за мониторинг и моделиране.

Водни и морски ресурси: В тази научна област се извършват научни оценки, насочени към социални и икономически предизвикателства, произтичащи от развиващата се уязвимост на европейската и световната водна среда. 

Миграция и демография: В тази научна област основната цел е да укрепи цялостния отговор на Европа по отношение на възможностите и предизвикателствата, свързани с миграцията, екипът управлява Центъра за знания на Европейската комисия за миграция и демография (KCMD), за да подобри базата от знания в подкрепа на миграцията и политики, свързани с демографията. 

Здраве в обществото: В тази научна област се работи  за предотвратяване на хронични заболявания, включително хранене, алкохол, физическа активност и икономика на общественото здравеопазване.  Координира се здравната информация за раковите заболявания и редките заболявания, включително хармонизирана, актуална здравна статистика, за да осигури източника на енергия, за да предизвика политическа промяна и да насърчи епидемиологичните изследвания. 

Нанобиотехнология: В тази научна област се предоставя научна подкрепа и хармонизирани методи в рамките на законодателството на ЕС относно безопасността на продуктите, включително оценки на риска и ползите. Работата включва наноматериали и нано-лекарства, здравни технологии като медицински изделия и ин витро диагностични инструменти, включително генетични тестове, и нехранителни потребителски продукти като играчки. 

Подаване на формуляр за заявяване на интерес:

Заинтересованите кандидати трябва да подадат документите си за кандидатстване по електронен път до y.zherkova@mon.bg@mon.bg  с копие до  vesela.vasileva@mon.bg.,  със заглавие „Награда на СИЦ  и България за млади учени“. Заявленията трябва да бъдат получени не по-късно от 15.03.2018 г.

До осем млади учени от България ще посетят СИЦ в Испра за 2.5 дни през м. май/юни 2018 г. Организаторите ще покрият разходите за полети и настаняване на съответното посещение. Програмата на събитието ще включва: 

  • Презентиране на проектите на посетителите пред учени в СИЦ,
  • Съпровождане и наблюдение  на работата на учен от JRC в съответствие с индивидуалните сфери на интереси,
  • Посещения на някои от основните СИЦ лаборатории в Испра.