СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме ви, че поради настъпил технически проблем свързан със сайта на ФНИ, отговори на всички постъпили въпроси ще бъдат дадени със закъснение, за което най-учтиво молим за извинение.

От ръководството на ФНИ