Информационна среща: ФНИ в Европейското научноизследователско пространство (ERANET CoFund)

На 13 юни 2018 г. по инициатива на Медицински университет (МУ)-Пловдив в зала 5 на аудиторния комплекс на университета се проведе информационна среща на научната общност в града и представители на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) по въпросите на Европейското научно пространство (ERA-NET) и участието на фонда в транснационална инициатива EuroNanoMed на изследователска мрежа ERA-NETCofund.

ФНИ бе представен от проф. дмн Николай Лазаров, председател на ИС на ФНИ, проф. д-р Веселин Брезин, управител на ФНИ, проф. дфн Диана Иванова и проф. д-р Диана Копева, членове на ИС на ФНИ, д-р Милена Александрова, старши експерт във ФНИ. В срещата взеха участие ректори, заместник-ректори, декани, заместник-декани и преподаватели от висшите училища, както и учени от научноизследователски институти в гр. Пловдив. Срещата беше открита и модерирана от проф. д-р Мариана Мурджева – зам.-ректор по международно сътрудничество и проекти на МУ-Пловдив.

Представени бяха същността, принципите на работа и общите условия, валидни за Европейската научноизследователска мрежа за свободно движение на изследователи, знания итехнологии ERA-NET. Д-р М. Александрова предостави кратка информация за изследователските мрежи, в които ФНИ участва като национална финансираща агенция. Проф. В. Брезин направи информативен обзор на участието на академичната общност от Пловдив в конкурсните сесии на ФНИ от 2008 г. до момента. Проф. Н. Лазаров запозна научната общност с предстоящите конкурсни сесии, които ФНИ ще организира през 2018 година. Представителите на ФНИ отговориха на поставените от участниците в срещата въпроси.

 

Информация и снимки.