КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г.

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.“

 

Документи за конкурса:

 

Образци на документите за кандидатстване:

 

 

 Допълнителни документи:

 

 

  Предаване на проектни предложения:

 

Изисквания към оформянето на документите на електронен носител

 *** Въпроси и отговори във връзка с конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.