КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – 2018 г.

ПОКАНА

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.“

 

 

 

Документи за конкурса:

 

Образци на документите за кандидатстване:

 

 

 

Допълнителни документи:

 

 

 

 

 

 Предаване на проектни предложения:

 

 

*** Въпроси и отговори във връзка с конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018  г.