КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2018 г."

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс „Българска научна периодика – 2018 г.“

 

Документи за конкурса:

Образци на документите за кандидатстване:

Допълнителни документи:

Предаване на проектни предложения:

 Изисквания към оформянето на документите на електронен носител

 

*** Въпроси и отговори във връзка с​ Конкурс " Българска научна периодика“ – 2018 ​г.