КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „РИЛА​​"

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „РИЛА​​"

 

Документи за конкурса:

Образци на документите за кандидатстване:

Допълнителни документи:

 

Предаване на проектни предложения:

За по-бързо приемане и обработване на проектните предложения е необходимо изброените формуляри на документи за кандидатстване:

Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език);

Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език);

Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език);

да бъдат записани на електронен носител (неразделна част от документацията за кандидатстване) както следва:

  • в електронен формат на български и на английски език като документите, съдържащи подписи, са сканирани;
  • в електронен формат на български и на английски език, като документите да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа).

Биографиите на членовете на колектива и други приложения, ако има такива, трябва да бъдат част от съответния файл – част 2.

Разпечатаният проект се предава перфориран в класьори или меки папки (без джобове).

 

*** Въпроси и отговори във връзка с​ Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Францияпо Програма „РИЛА"

 

Резултати: