Представяне на Насоките по обявените конкурси от Фонд „Научни изследвания“ -2018 г. в гр. София

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Фондът организира представяне пред научната общност на Насоките за кандидатстване за обявените конкурси за 2018 г.   На 23.07.2018 г. от 14:00 ч. представянето ще бъде в гр. София (в големия салон на Българска академия на науките). Представянето е открито за всички, които се интересуват от конкурсите.