Представяне на Насоките по обявените конкурси от Фонд „Научни изследвания“ -2018 г. в гр. Бургас

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Фондът организира представяне пред научната общност на Насоките за кандидатстване за обявените конкурсиза 2018 г.  На 19.07.2018 г. от 10:00 ч. документите ще бъдат представени в гр. Бургас (в зала на Областната управа). Представянето е открито за всички, които се интересуват от конкурсите.