Покана за представяне на проектни предложения по схемата за съвместно финансиране за научни изследвания и иновации в Югоизточна Азия - Европа (JFS)

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за представяне на проектни предложения по схемата за съвместно финансиране за научни изследвания и иновации в Югоизточна   Азия - Европа (JFS) /https://www.sea-eu-jfs.eu/calls/.

Предложенията трябва да бъдат в тематичните области „Биоикономика“ или „Инфекциозни болести“, насочени към подобряване на двустранното регионално сътрудничество, създаване на нови партньорства или засилване на съществуващите такива.  

 

1) Биоикономика:

 

Биоикономиката обхваща онези части от икономиката, които използват биологични ресурси от възобновяеми източници - земни и морски - като култури, гори, риба, животни и микроорганизми - за производство на храни, материали и енергия. Биокономиката е първостепенен приоритет за научноизследователските програми на ЕС и неговите държави-членки и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

 

2) Инфекциозни болести:

 

Изследванията върху инфекциозните болести имат дълга история в сътрудничеството между Югоизточна Азия и Европа, тъй като представляват заплаха и за двата региона, притежаващи значителни научни капацитети в областта. Направлението е част от първата съвместна покана за представяне на предложения по тази схема за финансиране. Фокусът е върху възникващите инфекциозни заболявания и проектните предложения могат да бъдат отнесени към области като създаване на нови лекарствени средства и ваксини (предклинични), диагностика, епидемиология, опазване на общественото здраве.

 

ВАЖНО!

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са български кандидати, които са:

1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО.

2) Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО.

 

Кандидатите по т. 1 и т. 2. трябва да отговарят на определението за „организация за научни изследвания и разпространение на знания“ по т. 15  „б“ от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в конкурса е 18 септември 2018 г.

 

Проектните предложения се подават от координатора на консорциума на електронна платформа на следния адрес: https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/seaeuropejfs2018. Българските участници в консорциуми представят на електронен и хартиен носител и пакет с документи , съгласно Националните изисквания.

 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 400 000 евро за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 4 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 100 000 евро. (Протокол на ИС № 23/29.06.2018 г.)

 

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

 

· Национални изисквания и условия за допустимост

· Документи към националните изисквания

 

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет и работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

 

Партньори по конкурсната сесия могат да бъдат намерени на https://partnering.pt-dlr.de/SEAEUROPEJFS2018

 

Участващи страни и финансиращи агенции и министерства в настоящата конкурсна сесия:

 (1= Био икономика; 2=Инфекциозни болести):

· Belgium (french speaking) - Fund for scientific research (F.R.S – FNRS) 1+2

· Brunei Darussalam – University of Brunei Darussalam1

· Bulgaria - Bulgarian National Science Fund (BNSF)1+2

· Cambodia - Ministry of Education and Youth (MOEY)1+2

· France - French National Research Agency (ANR) 1+2

· Germany – Federal Ministry of Education and Research (BMBF) 1+2

· Indonesia – Ministry of Research, Technology and Higher Education (RISTEKDIKTI)1+2

· Lao PDR - Ministry of Science and Technology (MoST)1+2

· Myanmar – Ministry of Education (MoE)1+2

· The Philippines - Department of Science and Technology (DoST), Philippine Council for Industry, Energy & Emerging Technology (PCIEERD)1

· The Philippines - Department of Science and Technology (DoST), Philippine Council for Health Research & Development (PCHRD)2

· Poland - National Centre for Research and Development (NCBR)1+2

· Spain - Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI)1+2

· Sweden - Swedish Research Council for sustainable development (FORMAS)1

· Switzerland - Swiss National Science Foundation (SNSF)1+2

· Thailand - National Science and Technology Development Agency (NSTDA)1

· Thailand - Thailand Center for Excellence for Life Science (TCELS)2

· Turkey - Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)1+2