Съобщение: отстраняване на допусната техническа грешка

На основание чл. 39, ал.3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ се отстранява допуснати технически грешки:

 

В Приложение 4 към Насоките и методиката за оценка за конкурса „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г.”

 

Текстът:

 

„В. Не ръководя проект, финансиран от Фонда по конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2017 г.

 

Г. Не ръководя повече от едно проектно предложения в настоящия Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2018 г.“

 

Да се чете:

 

„В. Не ръководя проект, финансиран от Фонда по конкурса за финансиране на научни изследвания - 2017 г.

 

Г. Не ръководя повече от едно проектно предложения в настоящия Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.“

 

 

 

В Приложение 4 към Насоките и методиката за оценка за конкурса „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – 2018 г.”

 

Текстът:

 

„В. Не ръководя проект, финансиран от Фонда по конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2017 г.“

 

Да се чете:

 

„В. Не ръководя проект, финансиран от Фонда по конкурса за финансиране на научни изследвания - 2017 г.“

 

 

 

В Приложение 4 към Насоките и методиката за оценка за конкурса „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2018 г.”

 

Текстът:

 

„Г. Не ръководя повече от едно проектно предложения в настоящия Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“

 

Да се чете:

 

„Г. Не ръководя повече от едно проектно предложения в настоящия Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“

 

 

За всички конкурси декларациите важат и вариантите на Приложение 4 преди тези корекции.