Съобщение

Във връзка с недостатъчния брой получени заявления за членове на ВНЕК, ИС удължи срока за подаване на заявления за ВНЕК по отделните научни направления до 22.08.2018 г. и за двустранно сътрудничество до 10.09.2018 г.